Der Schrei des gelben Adlers

Der Schrei des gelben Adlers

Erhältlich bei iTunes
With help from a mysterious warrior (Fu Sheng), a man (Ti Lung) targets his former gang leader (Ku Feng).
Hauptdarsteller:innen Alexander Fu Sheng, Ti Lung, Ku Feng
Regie Chung Sun