Go! Chen Xin Yi

T1, E1: Go! Chen Xin Yi

Disponível no app Viki
T1 E1: Chen Xin Yi apologizes to Ji Cun Xi for being drunk the night before. Ji Cun Xi is beginning to think his relationship with Anna Shi may not be the best idea.