The Bored Witch
Available on Tubi TV
Spin-off de la sèrie "Les tres bessones". On la bruixa és la protagonista de les seves aventures i les explica.