Bangarada Gooli
Available on Prime Video
Bangarada Gooli is a 1989 Indian Kannada film, directed by Gururaja Kate and produced by M D Sadar, V B Patil. The film stars Dr Govinda Mannura, Pundalika Shet, Shashibhushan, Basavaraj Madivalara, Vasanthasa Nakoda, Viroopaksha Mantura, Shankara Nilajagi, M Ajamalathi, Bhujanga Moili, Sumathi in lead roles. The film had musical score by Guna Singh, Banandur Kempaiah.

Related