Dharani Mandala Madhyadolage
Available on Prime Video
Dharani Mandala Madhyadolage is a 1983 Indian Kannada film, directed by S R Puttanna Kanagal and produced by Varghese, Kamalakar, S M Narasimha Murthy, Geetha Srinath and S R Puttanna Kanagal. The film stars Srinath, Jai Jagadish, Chandrashekar, T N Seetharam, Padmavasanthi, Rekha Rao and Vijayalakshmi Singh in lead roles. The film had musical score by Vijaya Bhaskar.
Starring Chandrashekhar Vaidya, Jai Jagadish, T. N. Seetharam
Director Puttanna Kanagal, S.R. Puttana Kanagal