彼女のタンゴ
視聴可能: Prime Video
Nan'nen mo no ma, dīno wa kare no resutoran o seikō sa se, kare no tsuma no kyarorain no shi kara utsutte iku tame ni, subete o ataete kimashita. Chansu ni sōgū shita nochi, dīno wa utsukushiku toraezaru tangodansā, Erena ni hikiyose raremasu. Erena ga kare ni dansu o oshieru ma, dīno wa tango no tetsugaku ga kare no jinsei no yume ni hijō ni chikai koto o hakken suru.