NS

Norman Chu Siu-Keung

Norman Chu is an actor.
WIKIPEDIA