WY

Wong Yat-fei

Yut Fei Wong is an actor.
WIKIPEDIA