貞子VS伽椰子

貞子VS伽椰子

可收看頻道: iTunes
女大學生有里(山本美月 飾)因為要慳錢,諗住用二手錄影機就算。點知錄影機入面,竟然附送舊錄影帶!佢嘅同學睇完,即接到午夜電話,不久更離奇死亡!之後有里開始追查呢個死亡傳說,仲搵埋靈媒師經藏(安藤政信 飾)幫手,拆解呢個死亡詛咒。另一方面,高中女生鈴花(玉城TINA 飾)同家人搬咗入曾經係佐伯家嘅新居,從此怪事不斷發生,家人亦接連遭遇不幸。極度恐慌嘅佢,亦係搵經藏幫忙。於是,經藏、有里、鈴花,一齊捉鬼三人行;仲諗出絕世好橋,實行以毒攻毒,利用貞子對付伽椰子,然後佢哋再出手消滅剩下嘅鬼后!究竟最後係佢哋捉鬼?定係鬼捉佢哋?
主演 山本美月、Elly Nanami、Rina Endo
導演 Kôji Shiraishi