The Great Magician
Available on iTunes
A Chinese warlord (Ching Wan Lau) hires a conjurer (Tony Leung Chiu Wai) to help him impress a resistant concubine (Zhou Xun).
Starring Tony Leung Chiu-Wai, Ching Wan Lau, Xun Zhou
Director Tung-Shing Yee