Richardson Family

S8, E3: Richardson Family

Available on TV 2 Sumo
Ralph og Brittany Richardson har seks barn som alle liker sin uavhengighet. Fire av barna er fra Brittanys første ekteskap, og de sliter nå med farens nylige dødsfall. Jo må prøve å hjelpe barna i sorgen, og samtidig skape et bedre samhold i familien.