The Fighter for Hire - Sanosuke Sagara

The Fighter for Hire - Sanosuke Sagara

Available on Crunchyroll
S1 E4: Kenshin, Kaoru, and Yahiko visit Akabeko.