The Sword of Swords

The Sword of Swords

Available on Prime Video, iTunes
An action-drama directed by Kang Cheng featuring Yu Wang and Pei-pei Shu.
Starring Jimmy Wang, Shu Pei-pei, Chung-Hsin Huang
Director Kang Cheng