After Hitler

After Hitler

Available on discovery+
I dét andre verdenskrig går mot slutten og den kalde krigen ennå ikke har festet grepet, håpet Europa på varig fred. I stedet havnet vi på randen av apokalypsen.

Related