You, Me and Surrogacy
Available on TV 2 Play
En sterk og ærlig dokumentar som gir oss et innblikk i alle sidene ved surrogat-prosessen. Vi møter par som realiserer familiedrømmen ved hjelp av surrogat, surrogatmødre og familier som sliter med rettslig etterspill.