EC

Emily Chu

Emily Chu (Chinese: 朱寶意) is a Hong Kong film actress. She was born in Taiwan.
WIKIPEDIA