2. Miraklet och motståndet

S 1, A 102: 2. Miraklet och motståndet

Tillgänglig på SVT Play
Fram till att Jesus når 30-årsåldern är hans föräldrar de enda som känner till hans mission i livet. Maria vill skydda sin son, men när han börjar genomföra mirakler och ryktet sprids utsätter han både sig själv och sin familj för fara. Och när Kajafas, överstepräst i Jerusalem, ser hur Jesus följarskara ökar ställs även han inför ett svårt val. Del 2 av 4.