202

202

Tillgänglig på Viaplay
S2 A2: En vält tankbil, full av brandfarlig propan, betyder problem. Och bärgaren Steve måste rädda en 44 ton tung lastbil som fastnat i ett dike utmed en mycket trafikerad rondell.