3. Ingvar Edwall

3. Ingvar Edwall

Tillgänglig på SVT Play
S2 A3: Ingvar Edwall är en eldsjäl som vigt sitt liv åt dövrörelsen. Att SVT sänder program på teckenspråk, att döva barn får undervisning på sitt första språk och att föräldrar till döva barn får lära sig teckenspråket, är några av de saker som Ingvar arbetat för. Ingvar var med om stora avgörande ögonblick i dövas historia, som Dövas Riksdag och Uppsalamötet där krav restes på utbildning och rättigheter för döva. Del 3 av 4.