3. Sköter staten din skog som du vill?

3. Sköter staten din skog som du vill?

Tillgänglig på SVT Play
S1 A3: Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Hur ska bolaget agera nu när EU kräver ett mer "naturnära" och kalhyggesfritt skogsbruk? Kan och vill Sveriges skogsbransch ställa om? Eller vore en sådan omställning snarare ekonomiskt skadlig för Sverige? Del 3 av 3.