Is Gun Crime A Virus?

S 8, A 4: Is Gun Crime A Virus?

Tillgänglig på Dplay
Var sjuttonde minut skjuts en person till döds. Det är en våldsvåg som den politiska debatten inte verkar kunna stoppa. Är det här en epidemi som forskare kan råda bot på?
I rollerna Sean M. Carroll, Michio Kaku, Kip Thorne