Aviation

Aviation

Tillgänglig på Curiosity Stream
S1 A2: Sättet vi flyger kommer att ändras med idéer från en ny typ av piloter som inte är rädd för nya sätt att tänka. Från rena, gröna elflygplan till enorma taxiflyg kan jetålderns dagar vara räknade?