Chuck Versus the Gobbler

Chuck Versus the Gobbler

Tillgänglig på Prime Video
S4 A12: Sarah ger sig ut på ett uppdrag som kan bli hennes sista. Samtidigt är Ellie och Awesome oeniga om vad de ska döpa barnet till. LINDA HAMILTON, TIMOTHY DALTON och MEKENNA MELVIN medverkar.
I rollerna Matt Willig, Timothy Dalton, Linda Hamilton