En ny våning öppnas

En ny våning öppnas

Tillgänglig på discovery+
S2 A5: I första semifinalen öppnas en ny våning med nya möjligheter och nya vrår - gömställen som är så bra att deltagarna blir osams om vem som ska få plats.