Episode 1

Episode 1

Tillgänglig på discovery+
S1 A1: I Dorohusk söker tulltjänstemän genom ett tåg som är känt för att användas vid smuggling. Och en förare är synbart skakad när hans lastbil röntgas och genomsöks.