Episode 13

S 2, A 13: Episode 13

Tillgänglig på HBO Nordic
Serena och de andra hustrurna kämpar för förändring. Emily får veta mer om sin nya Anförare. Offred ställs inför ett svårt beslut.