Episode 17

Episode 17

Tillgänglig på Disney+
S13 A17: Elitteamet BAU, bestående av gärningsmannaprofilerare inom FBI, kämpar för att analysera de mest förvridna kriminella hjärnorna i landet för att förutsäga deras nästa drag, innan de mördar igen.
I rollerna Jonathan Brooks, Jon Beavers, Ellen Wroe