Episode 19

24

S 7, A 19: Episode 19

Tillgänglig på Viaplay
Landet är fortfarande sårbart, och Jack Bauer måste utstå den allt starkare smärtan. FBI tar itu med de senaste i raden av dödliga attacker. Angelägenheter som inkluderar nyckelpersoner gör att dagen tar en oväntad vändning.