Episode 2

S 1, A 2: Episode 2

Tillgänglig på HBO Nordic
Sally och Emma delar oroande hemligheter med David, Sallys föräldrar och Davids sörjande mor.