Episode 2

S 1, A 2: Episode 2

Tillgänglig på HBO Nordic
Angela frihetsberövar en osannolik misstänkt för Tulsas senaste mord, medan hennes kollegor trappar upp spänningarna med Seventh Kavalry.