Episode 2

S 2, A 2: Episode 2

Tillgänglig på Viaplay
Det är dags för Albas första skoldag, men i sina försök att omorganisera sina liv har Lise och Anders glömt sitt verkliga gemensamma mål - att vara de bästa deltidsföräldrarna de kan till sin dotter.