Episode 2

S 1, A 2: Episode 2

Tillgänglig på HBO Nordic
Katarina tar sina första steg mot en kupp. På inrådan av Marial försöker hon förföra och värva den intellektuelle greve Orlo.