Episode 2

Episode 2

Tillgänglig på Discovery+
S1 A2: Mot slutet av 1700-talet hade flera upplysningsideal om samhället redan satts i kraft av tre otroliga personer: Nicolas de Condorcet, som kämpade för medborgarrätt, avskaffandet av slaveri samt jämställdhet mellan könen; Thomas Jefferson, den viktigaste författaren bakom USA:s självständighetsförklaring; och Fredrik den store, vars ”upplysta absolutism” innebar religiös tolerans i Preussen