Episode 22

The Vampire Diaries

S 5, A 22: Episode 22

Tillgänglig på HBO Nordic, Viaplay
I säsongsfinalen leder Damons plan till en enorm explosion i Mystic Falls. Alla påverkas av förvirringen och man uppvisar både hjältemod, uppoffringar, lättnad och förtvivlan.