Episode 3

S 1, A 3: Episode 3

Tillgänglig på HBO Nordic
Katarina, Orlo och Marial fortsätter planera sin kupp. De försöker värva en olycklig militärgeneral, Velementov, under firandet av Peters bortgångne far Peter den store.