Episode 3

S2, A3: Episode 3

Tillgänglig på HBO Nordic
S2 A3: Mary Louise försöker komma närmare Jane. Madeline tvingas konfrontera sina problem i terapi. Celeste är fortsatt kluven kring minnena av Perry.