Episode 3

S 8, A 3: Episode 3

Tillgänglig på C More
I Skånes djurpark fångar veterinären Kalle Nordfeldt och kollegorna in parkens linderögriskultingar för undersökning. De stöter på problem när en av kultingarna visar sig vara i mycket dåligt skick.