Episode 4

S1, A4: Episode 4

Tillgänglig på HBO Nordic
S1 A4: Ivy blir gripen och förhörd angående kroppen som hittades på Colbridge Road. Hon stänger av och det är upp till Christina att befria Ivy från skulden som tynger henne.