Episode 5

Episode 5

Tillgänglig på discovery+
S1 A5: Den omtalade Sand River är hem för många av Afrikas olika djurarter. Här bor bland annat leopard- och lejonmammor som kämpar för att uppfostra sina ungar.