Episode 5

S 5, A 5: Episode 5

Tillgänglig på HBO Nordic
Tiden är på väg att rinna ut och Bill och Eric ber Sookie att hjälpa dem att leta reda på Russells gömställe. Lafayette klarar inte att själv bekämpa den demon som har tagit honom i besittning och bönfaller därför Jesus ande om hjälp. Patrick Devins och Terry hålls gisslan i en bunker av den gamle stridskamraten Brian Eller. Jason väcks av en plågsam dröm. Jessica försöker stötta Tara i hennes nya liv som vampyr. Sam söker upp Luna för att berätta vad deras hamnskiftarvänner har råkat ut för.