Episode 5

S2, A5: Episode 5

Tillgänglig på C More
S2 A5: Den illegala droghandeln innebär stora kostnader för samhället. Samtidigt så ökar tillgängligheten av narkotika på våra gator.