Episode 6

S2, A6: Episode 6

Tillgänglig på HBO Nordic
S2 A6: Celeste blir överrumplad av Mary Louise. Bonnie funderar på en befrielse från sina pågående skuldkänslor.