Episode 6

Episode 6

Tillgänglig på Disney+
S1 A6: Ben och Tucker spelar i ett softballag som alltid förlorar. Tucker är less på att förlora och blir glad när Riley kommer till undsättning men ändrar sig när hennes tävlingsinstinkt kommer fram.
I rollerna Ritesh Rajan, Tuc Watkins