Episode 7

S 2, A 7: Episode 7

Tillgänglig på HBO Nordic
Vincent föreställer sig ett idylliskt liv med Abby. Alston ställs inför ett dilemma som inbegriper Flanagan.
I rollerna Mikey Moughan, Kim Director, Roberta Colindrez