Episode 7

S 7, A 7: Episode 7

Tillgänglig på Disney+, Viaplay
Owen utsätter ST-läkarna för en rigorös traumacertifierings-övning och Cristina lämnas ensam för att övervaka en patient som fått en lungtransplantation.
I rollerna Amber Benson, Ron Perkins, Ryan Devlin