Episode 7

S 8, A 7: Episode 7

Tillgänglig på HBO Nordic
Vince fortsätter tjusa Sophia. Familjen DeLuca blir kära i en dyr restauranglokal, och Turtle måste pressa investerarna på mer pengar. Ari får en känslomässig koppling till Vince och Dramas gruvarbetarfilms manus.