Kl 13.00

S 6, A 8: Kl 13.00

Tillgänglig på Viaplay
Nationen har ännu inte hämtat sig från terrorattackerna och agent Bauer brottas med otänkbara omständigheter. Den slipade Reed Pollock och vicepresident Noah Daniels blir allt mer involverade medan Gredenko och Fayed hanterar hotet.
I rollerna Missy Crider, David Hunt, Chad Lowe