Episode 9

S 2, A 9: Episode 9

Tillgänglig på HBO Nordic
När "Red Hot" har premiär hamnar Candy, Harvey och Frankie i kläm mellan konkurrerande investerare. Vincent och Abby måste handskas med en oväntad förlust. Lori vågar inte åka till L.A. utan C.C:s tillåtelse.
I rollerna David Krumholtz, Aaron Dean Eisenberg