Escape from Planet Goopiter

Escape from Planet Goopiter

Tillgänglig på Viaplay
S1 A11: Två syskonpar utformar och bygger ett escape room med rymdtema. Föräldrarna måste lösa sex pussel på 30 minuter för att komma ut, annars vinner barnen.