Ett samtal väntar

Ett samtal väntar

Tillgänglig på Disney+
S3 A3: Michael måste tala med Sara och ber T-Bag om hjälp att nå den enda telefonen i Sona: Lecheros. Lincoln försöker sig på en modg flykt, Whistler är ärlig med Michael, precis när Mahone är nära att falla tillbaka i gamla vanor; och Bellick får en fiende medan han försöker att ta sig tillbaka upp på fötter igen.
I rollerna Marshall Allman, Laurence Mason, Carlo Alban